A+ R A-
  • Paskelbta: 2020 m. birželio 1 d., Pirmadienis 05:26

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 21 d. Nr. V-1245 sprendimu „Dėl bendrojo ugdymo organizavimo, mokinių konsultacijų vykdymo ir švietimo pagalbos teikimo būtinų sąlygų“ nuo 2020 m. birželio 1 d. Telšių „Ateities‘‘ progimnazijoje atnaujinamas ugdymo procesas 1-4 klasėse. Telšių „Ateities“ progimnazijos patalpose privaloma laikytis bendrųjų COVI-19 (koronaviruso infekcijos) prevencijos priemonių:

1. Dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones(veido kaukes, respiratorius).

2. Laikytis saugaus 1 metro atstumo nuo kitų asmenų.

3. Dažnai plauti rankas, jei nėra galimybės nusiplauti rankų – naudoti rankų dezinfekavimo priemones.

4. Po užsiėmimų rekomenduojama neužsibūti mokykloje ir vykti į namus.

5. Nedalyvauti ugdymo procese mokiniams, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3°C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas).

 

Būkime sveiki ir atsakingi

Administracija

  • Paskelbta: 2020 m. balandžio 28 d., Antradienis 17:01

  • Paskelbta: 2020 m. balandžio 27 d., Pirmadienis 13:44

PRANEŠIMAS APIE TELŠIŲ „SAULĖTEKIO“ PRADINĖS MOKYKLOS IR TELŠIŲ „ATEITIES“ PROGIMNAZIJOS REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PARENGIMĄ

Informuojame, kad Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020-04-16 sprendimu Nr. T1-85 „Dėl sutikimo reorganizuoti Telšių „Saulėtekio pradinę mokyklą, prijungiant ją prie Telšių „Ateities“ progimnazijos“ nutarta skelbti Telšių „Saulėtekio“ pradinės mokyklos ir Telšių „Ateities“ progimnazijos reorganizavimo sąlygų aprašą (toliau Reorganizavimo sąlygos).

Reorganizavime dalyvauja Telšių rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos (apie įstaigas duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre).

Reorganizuojamas juridinis asmuo – Telšių „Saulėtekio“ pradinė mokykla, teisinė forma biudžetinė įstaiga, buveinė Kepyklos g. 30, Telšiai, kodas 191552867.

Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo Telšių „Ateities“ progimnazija, teisinė forma biudžetinė įstaiga, buveinė Lygumų g.47, Telšiai, kodas 191873143.

Telšių „Saulėtekio“ pradinės mokyklos teisės ir pareigos nuo 2020-09-01pereina Telšių „Ateities“ progimnazijai, kuri po reorganizavimo vadinsis Telšių „Ateities“ progimnazija.

Su Reorganizavimo sąlygomis, Telšių „Ateities“ progimnazijos nuostatų projektu ir kitais su reorganizavimu susijusiais dokumentais galima susipažinti Telšių „Ateities progimnazijoje (Lygumų g. 47, Telšiai) ir Telšių „Saulėtekio“ pradinėje mokykloje (Kepyklos g. 30, Telšiai) darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 12.30 val. ir nuo 12.30 val. iki 17.00 val. (išskyrus penktadieniais iki 15.15 val.). Taip pat informaciją galima rasti minėtų biudžetinių įstaigų interneto svetainėse: www.ateitis.eu, www.telsiusauletekis.lt .

 Su Reorganizavimo sąlygų aprašu galite susipažinti paspaudę nuorodą.

Telšių „Ateities“ progimnazijos direktorė

Rita Motiejūnienė

Telšių „Saulėtekio“ pradinės mokyklos direktorė

Jadvyga Vaitkienė

Nuorodos

 

 

Prisijungimas

Prisiminti mane