A+ R A-
  • Paskelbta: 2020 m. kovo 19 d., Ketvirtadienis 13:32

 

Rekomendacijos dėl nuotolinio mokymo

 


Jeigu kam nepavyko pažiūrėti seminarų, informacija bus talpinama mokyklos svetainėje.

Taip pat galite registruotis prie https://mokymai.vma.lm.lt/ ir peržiūrėti mokomąją medžiagą

  Internetiniai seminarai, kurių trukmė apie 1 val. vyks:

 Kovo 18,  20, 23, 25 ir 27 dienomis

Pradžia: 14 val.

KOVO 18 dienos seminaras

KOVO 20 dienos seminaras

KOVO 23 dienos seminaras

KOVO 25 dienos seminaras

KOVO 27 dienos seminaras


Filmukas mokyklos mokytojams kaip prisijungti prie mūsų virtualios mokymo aplinkos

Prisijungimas

  • Paskelbta: 2020 m. kovo 17 d., Antradienis 11:59

Vadovaujantis Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-366 „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu “Telšių „Ateities“ progimnazija nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. privalomai neorganizuoja mokiniams ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo (mokiniams skiriamos pavasario (Velykų) atostogos);

Vadovaujantis Telšių „Ateitis“ progimnazijos  direktoriaus 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-69, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai dirba nuotoliniu būdu.

Asmenys (ne darbuotojai) į įstaigą neįleidžiami.

Kontaktai:

Progimnazijos direktorius:  861829741;

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui: 865562512, 861415843;

Psichologas: 860038003.

  • Paskelbta: 2020 m. kovo 13 d., Penktadienis 06:46

Kovo 11 - ąją mūsų progimnazijos bendruomenė minėjo dalyvaudama įvairiuose renginiuose. Mokiniai ir mokytojai dalyvavo vėliavos pakėlimo ceremonijoje prie Telšių rajono savivaldybės, vaikai dalyvavo bėgime už Laisvę.  Septyni progimnazistai ir šeši suaugę asmenys dalyvavo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečiui skirtame žygyje Mosėdyje. Įveikta 11 kilometrų trąsa. Visus lydėjo pakili nuotaika - juk švenčiame LAISVĘ!

  • Paskelbta: 2020 m. kovo 13 d., Penktadienis 06:42
Mūsų progimnazijos bendruomenė dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje „Gyvasis tautos žiedas“. A – „Ateitis“, Atgimimas, Atmintis… Taip originaliai įamžinome Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 3 0-metį. Dėkojame mūsų progimnazijos mokinių Agatos ir Alijos tėčiui Marijonui Breitmozeriui už pagalbą įgyvendinant idėją.
  • Paskelbta: 2020 m. kovo 12 d., Ketvirtadienis 15:30
ŠMSM patvirtino, kad dėl viruso grėsmės, atsižvelgus į kitų šalių patirtį, yra pakeistos vaikų atostogos ir taip stabdomas ugdymo procesas Kadangi ugdymo procesas stabdomas, dėl privalomų vaikų atostogų (nustačius infekcijų plitimą ribojantis režimas), tėvai galės gauti ligos socialinio draudimo išmokas, kaip numato įstatymas. Plačiau komentuoja SADM.
 Iš ŠMSM ministro įsakymo:
„P a k e i č i u  2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“, 7.1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„7.1.3. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:
 
 

Rudens atostogos

2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d.

Žiemos atostogos

2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d.

Pavasario atostogos

2020 m. kovo 13 d. – kovo 27 d.“

Nuorodos

 

 

Prisijungimas

Prisiminti mane