A+ R A-

Neformalusis ugdymas

1. Neformaliojo ugdymo pasiūla sudaroma atsižvelgiant į mokinių, jų tėvų ir mokytojų pasiūlymus, mokyklos galimybes ir skelbiama mokyklos tinklapyje.

2. Neformaliojo ugdymo užsiėmimai, pagal poreikį,  organizuojami ir mokinių atostogų metu. Mokinių atostogų metu užsiėmimai organizuojami pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą grafiką.

3. Neformaliojo ugdymo veikla įrašoma į neformaliojo ugdymo tvarkaraštį, apskaita fiksuojama elektroniniame dienyne.

Neformaliojo ugdymo veiklos:

Kodėlčiaus klubas

Dramos būrelis

Šokių būrelis „Ateitis“

Jaunučių choras „Šypsenėlė“

Smalsiųjų - išmaniųjų klubas

Smagios terlionės

Menų dirbtuvės

Natūralus poreikis judėti

Plaukimas

Molio lipdiniai

Šokių studija MES vaikai

Tyrinėk, atrask, pažink

Muzikos studija

Mokomės plaukti

Eldoradas

Menų dirbtuvės „Smagios terlionės“

Suprask žuvų kalbą

 Mokykloje vykdoma veikla iš neformaliojo vaikų švietimo lėšų:

Šachmatų būrelis

Šaškių būrelis

Robotikos akademija

Nuorodos

 

Prisijungimas

Prisiminti mane