A+ R A-

1. Neformaliojo ugdymo pasiūla sudaroma atsižvelgiant į mokinių, jų tėvų ir mokytojų pasiūlymus, mokyklos galimybes ir skelbiama mokyklos tinklapyje.

2. Neformaliojo ugdymo užsiėmimai, pagal poreikį,  organizuojami ir mokinių atostogų metu. Mokinių atostogų metu užsiėmimai organizuojami pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą grafiką.

3. Neformaliojo ugdymo veikla įrašoma į neformaliojo ugdymo tvarkaraštį, apskaita fiksuojama elektroniniame dienyne.

Neformaliojo ugdymo veiklos:

Šokio studija "MES" paaugliai

Pasakoriai

Raiškaus žodžio būrelis

Amsio draugai

Tyrinėtojai

Linksmasis kamuolys

Įdomieji fizikos eksperimentai

Futbolas

Augu su knyga

Sportuok ir gyvuok

Šokio studija „MES“

Muzikos studija

Menų dirbtuvės

Kodėlčiaus klubas

Šokių būrelis ,,Ateitis“

Akvariumo paslaptys

Smagios terlionės 5 - 8 kl.

Smagios terlionės 2 - 4 kl.

Natūralus poreikis judėti

Choras “Šypsenėlė”

Dramos būrelis

Linksmosios mankštos 

 Mokykloje vykdoma veikla iš neformaliojo vaikų švietimo lėšų:

Šaškių būrelis

Robotikos akademija

Nuorodos

 

 

Prisijungimas

Prisiminti mane