A+ R A-

Kodėlčiaus klubas

Kodėlčiaus klubą lanko smalsūs, žingeidūs, besidomintys mus supančiu pasauliu 1-4 klasių mokiniai. Užsiėmimų metu vaikai domisi ir daugiau sužino apie Lietuvoje gyvenančius gyvūnus, augančius augalus, stebi gamtos reiškinius, renka gamtinę medžiagą, atlieka nesudėtingus bandymus „Mažųjų laboratorijoje“. Mokiniai sprendžia galvosūkius, kryžiažodžius, žaidžia pastabumą lavinančius žaidimus. Būrelio nariai mokosi rasti informacijos įvairiuose šaltiniuose, skaito vaikiškas knygutes apie gamtą. Savo įspūdžius, pastebėjimus, patirtį  mokiniai mokosi apibendrinti, susisteminti, iliustruoti. 

  Būrelio veiklą organizuoja pradinių klasių mokytoja metodininkė Dalia Lileikienė

Nuorodos

 

Prisijungimas

Prisiminti mane