A+ R A-

Vadovaujantis Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-366 „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu “Telšių „Ateities“ progimnazija nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. privalomai neorganizuoja mokiniams ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo (mokiniams skiriamos pavasario (Velykų) atostogos);

Vadovaujantis Telšių „Ateitis“ progimnazijos  direktoriaus 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-69, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai dirba nuotoliniu būdu.

Asmenys (ne darbuotojai) į įstaigą neįleidžiami.

Kontaktai:

Progimnazijos direktorius:  861829741;

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui: 865562512, 861415843;

Psichologas: 860038003.

Nuorodos

 

 

Prisijungimas

Prisiminti mane