A+ R A-
Va, tokie atsiliepimai sklinda. ,,Ateities“ progimnazijoje džiaugsmo gaidelė ir mokyklos bibliotekos šeimininkės Vandos Kuzienės lūpose. Tikrai jos paraginti ėmėsi knygos ir smagiai keliavo tiek mokytojai, tiek mokinai. Pradžių pradžia – rimti ėjimai į Metų poezijos penketuko būrį: į eilėraščių erdves vedė mokytoja, bibliotekininkė Ieva Sigita Naglienė. Diskusijos ir skaitymo savastys, problemos ir žmogaus trapumas, meilė ir didybė – beveik viskas, kas įsiveržia į žmogaus gyvenimą. Ir klausytasi, ir balsuota už savo poetą, savo poezijos penketuko knygą.
O į vaikų knygų erdves eita per keletą kartų: pirmiausia su mažaisiais skaitytojais susitiko 8  b klasės mokinės Kamilė Varnelytė ir PaulinaVoronenkovaitė , kurioms talkino lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Regina Kasparavičienė. Pristatyta P.Norvilos knyga ,,Strykt pastrykt!“, apkeliautos  visos mokyklos pradinukų klasės  – jų pamėgtas herojus ir nupieštas, ir apdainuotas, ir šokiai sušokti,  ir užduotėlės įvykdytos. O į ,,Ateities“ progimnaziją užsukusios l/d priešmokyklinukų ,,Kiškučių“ ir ,,Bitučių“ grupės su Kamilė ir Paulina taip pat skaitė, smagiai bendravo!
Tiesa, lituanistės R.Kasparavičienės 8 a klasės mokinės Julija Stulpinaitė ir Luka Daškevičiūtė taip pat puikiai skleidė knygų išmintį, pradinių klasių mokiniams pristatydamos V.V.Landsbergio ,,Pūkis karalius“. Svečiavosi ir l/d ,,Eglutė“  penkiamečiai iš ,,Geniukų“ grupės. Mažieji liko sužavėti tokia gyva knygos reklama.
Į ,,Beno – sapnų siuvėjo“ (rašytojoT.Dirgėlos knyga) , nuotykius  keliavo ir 4 a klasės mokiniai su mokytoja R.Piluckiene. Juos sužavėjo pati pasakojimo istorija, graži jos pabaiga. Ne vienas prisiminė, jog ,,labai greit knyga pagavo“! Beno nuotykiai – įdomi rašytojo T.Dirgėlos idėja, daug emocijų.  ,,Ar tikrai – sapnų siuvimas?! Įmanomas?“ - stebėjos ElijaP.   Už knygą ,,Benas – sapnų siuvėjas“ pasisakė diduma  3 a klasės mokinių ir jų mokytoja D.Lileikienė.
Mokyklos trečiokai knygas skaitė ne tik individualiai, bet kartu su lietuvių kalbos mokytoja Ieva Sigita Nagliene. Vyko netradicinė skaitymo ir analizės pamoka.
Įsimintini mokinių pastebėjimai apie knygas:
,,...norėjosi skaityti dar ir dar... “, ,,labai įdomu“ ( AleksandrasI.)  Turėjo savo nuomonę ir RusnėZ. ,,Stebuklingi senelio batai“ – pati geriausia knyga“
Patys žaviausi skaitymo patyrimai - vienumoje, akistatoje su knyga. Tačiau knygų stebuklai ir veikėjų pokalbių įdomumas - buvimas su kažkuo, pokalbiai apie tai, kas perskaityta. Miesto biblioteka Nr.2 pakvietė progimnazijos bibliotekininkę ir antrokus su mokytoja Elona Moncevičiene į Metų vaikų knygos penketuko skaitymus.
Su Beno – sapnų siuvėjo gyvenimu susipažinę ir lietuvių klabos mokytojos metodininkės Linos Dijokienės penktokai, kalbėjo apie sapnų esmę, atliko užduotis, interpretavo, gilinosi į tekstą. Problemiškas kūrinys, daug temų, intrigų, labai įtaigus pasakojimas. Norisi įterpti mokytojos Linos pamąstymus apie knygų rinkimus:
,,Džiaugdamiesi mokyklos dailės mokytojos J. Vaičikauskienės inicijuota paroda ,,Mandalos - sapnų gaudyklės“, T. Dirgėlos knygai „Benas - sapnų siuvėjas“, penktose klasėse skyrėme po pamoką. Svarstėme, kas yra sapnas, kokie jie būna, o skaitydami ištraukas, stebėjome, kaip sukurti veikėjų paveikslai, kokiais būdais, ne tik žodžiais, galima atskleisti žmonių mintis, jausmus, ketinimus. Visa širdimi „sirgome“ už Beną ir jo draugus jų svarbioje kovoje už teisę turėti SAVO sapnus...“ galbūt artima pažintis su Benu – ir skaitytojų minčių eigą pakeis?
Ir visai ,,Ateities“ progimnazijos skaitymų istorijai tiks mokytojos Linos Dijokienės pamąstymai:
,,Kasmetiniai Metų knygos vaikams ir paaugliams penketukai neretai tampa tikru iššūkiu mokytojams, norintiems, kad jų ugdytiniai pamiltų knygą, kad skaitymas jiems taptų kasdieniu malonumu, prasmingu laiko leidimu.
Panaši situacija nutiko ir šiemet. Su vaikų knygų penketuku susipažinome įvairiai: dalį knygelių skaitėme kiekvienas (5a ir 5 b) tiesiog per ilgėlesnę pertrauką, „Lietus ir skafandras“ (D.Zavedskaitė) ištraukas skaitėme ir nagrinėjome per pamoką, bandydami suvokti, koks gali būti sudėtingas pasaulis ir kokie skirtingi jame žmonės, bet visus juos riša bendras dalykas: noras būti mylimam. 7 a moksleiviai susipažino su paaugliams skirtu knygų ketvertuku. Pasiskirstę grupelėmis jie ruošė kiekvienos knygos  pristatymą, stengdamiesi kuo savičiau, kūrybiškiau, originaliau atskleisti knygą, pamatyti, surepuoti, išskaityti, suvaidinti tai, kas joje svarbiausia, kas aktualu jiems, skaitytojams. Nusprendė: kuo daugiau giliniesi į knygą, tuo ji tampa artimesnė, tuo labiau nori ją pažinti. Ir - kas dar neskaitė - PERSKAITYTI!
Taigi šie knygų rinkimai baigiasi, bet skaitymo virusas plinta toliau...“
Belieka pridurti: kuo daugiau skaitai, tuo knyga tampa artimesnė! Dalyvavimas knygų skaitymuose yra tradicinis ,,Ateities“ progimnazijos viso kolektyvo darbas – skaitai ir tuo gyveni!

Ieva Sigita Naglienė
Vanda Kuzienė
 
 
 
 

 

Nuorodos

 

 

Prisijungimas

Prisiminti mane