Matematikos mokymąsi skatinantys renginiai

Balandžio 19 d. mūsų progimnazijoje lankėsi Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos STEM komandos nariai  - Ingrida Šleinienė ir Osvaldas Valiukas.  Svečiai vedė užsiėmimus 6-8 klasių mokiniams. Ši veikla - Struktūrinių fondų ir ŠMM projekto „Integralaus ugdymo principais ir naujausiais žinių perdavimo metodais paremto matematikos ugdymo proceso organizavimo modelio diegimas mokyklose“ mokinių įsitraukimą į matematikos ugdymo proceso organizavimą skatinantis užsiėmimas.

Mokymai mokytojams

Viena iš projekto veiklų - mokymai mokytojams. Mokymuose vienu metu dalyvauja šeši mūsų progimnazijos įvairių dalykų mokytojai. Nuotraukos iš mokymų Mažeikių rajono Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje.

 

 

NR. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0035

„Integralaus ugdymo principais ir naujausiais žinių perdavimo metodais paremto, matematikos ugdymo proceso organizavimo modelis"  NR. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0035

Nuo 2018 metų spalio mėnesio 6-8 klasių mokiniams vedami užsiėmimai pagal projekte dalyvaujančių mokyklų parengtą  modelį. Su mokiniais dirba trys matematikos mokytojos: vyr. mokytoja, direktoriaus pavaduotoja  Indrė Petrulienė mokytoja metodininkė Rima Danėlevičienė ir vyr. mokytoja Ilona Skarbalienė.

Projektas

Naujas projektas – nauja veikla

2017 m. liepos 31 d. šešios mokyklos iš Telšių, Mažeikių, Tauragės, Kretingos ir Plungės pateikė jungtinę paraišką dalyvauti projekte pagal priemonę „IKIMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ VEIKLOS TOBULINIMAS“ (kvietimo Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01).

Bendras mokyklų projektas vadinasi: „Integralaus ugdymo principais ir naujausiais žinių perdavimo metodais paremto matematikos ugdymo proceso organizavimo modelio diegimas mokyklose“ (Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0035). Telšių „Ateities“ progimnazija yra šio projekto partnerė. Džiaugiamės, kad paraiška buvo įvertinta teigiamai (77,92 balo) ir projektas gavo finansavimą. Artimiausius dvejus metus Telšių „Ateities“ progimnazijos bendruomenės laukia įdomus ir atsakingas darbas. Pristatome projekto esmę.

 

Skaityti daugiau: Naujas projektas – nauja veikla

Mokyklos naujausių nuotraukų, renginių, svarbiausių įvykių galerija.
Elektrononis dienynas - tai sistema, leidžianti bendrauti visiems ugdymo proceso dalyviams.
Aktyvi ir Profesionali karjeros centro veikla - investicija į mokinio sėkmę.
Karjera