Praleistų pamokų pateisinimas

Mokyklos Vaiko gerovės komisijos nutarimu, jei vaikas sirgo ir lankėsi gydymo įstaigoje, tėvai iš portalo e-sveikata atsispausdina pažymą ir pristato klasės vadovui(dėl pamokų pateisinimo ir atleidimo nuo kūno kultūros pamokų).
Jei vaikas serga ar dėl kitų priežasčių neatvyksta į mokyklą, tėvai tą pačią dieną iki 9 val. informuoja klasės vadovą, o atvykęs į mokyklą pateikia raštišką paaiškinimą dėl praleistų pamokų. Vaiko praleistas pamokas tėvai pateisina pildydami mokyklos patvirtintą formą, kurią galima rasti ir atsispausdinti iš mokyklos internetinės svetainės arba pasiimti iš klasės vadovo).

Praleistų pamokų pateisinimo forma

Mokyklos naujausių nuotraukų, renginių, svarbiausių įvykių galerija.
Elektrononis dienynas - tai sistema, leidžianti bendrauti visiems ugdymo proceso dalyviams.
Aktyvi ir Profesionali karjeros centro veikla - investicija į mokinio sėkmę.
Karjera