Socialinis pedagogas

 

Socialinė pedagogė - Lina Paulauskė, kab. 230, e-paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Socialinio pedagogo veiklos tikslas - padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais.
Mokinys gali kreiptis į socialinį pedagogą, jei turi sunkumų bendraudamas su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais, jei patiria smurtą, yra išnaudojamas, jei abejoja, kurią profesiją pasirinkti ir pan.

Socialinis pedagogas:
1. teikia socialinę pedagoginę pagalbą mokiniams, bendradarbiauja su kitais pagalbos mokiniui specialistais, mokyklos administracija ir socialiniais partneriais;
2. įvertina ir padeda spręsti problemas mokiniams, jų tėvams ir mokytojams;
3. dirba su mokiniais, kurie linkę pažeidinėti mokinių elgesio taisykles, linkę į kitus teisės pažeidimus;
4. koordinuoja prevencinių programų įgyvendinimą ir bendradarbiauja su mokyklos bendruomene įgyvendinant jas;
5. dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos, mokyklos direkcinės tarybos veikloje;
6. koordinuoja socialinės paramos teikimą ir nemokamą pavėžėjimą mokiniams. Daugiau informacijos www.socmin.lt.

Konsultavimo laikas

Pirmadienis 9.00 - 14.00

Antradienis 9.00 - 14.00

Trečiadienis 9.00 - 13.00

Penktadienis 9.00 - 13.00

Pietų pertrauka

12.05 - 12.35

Mokyklos naujausių nuotraukų, renginių, svarbiausių įvykių galerija.
Elektrononis dienynas - tai sistema, leidžianti bendrauti visiems ugdymo proceso dalyviams.
Aktyvi ir Profesionali karjeros centro veikla - investicija į mokinio sėkmę.
Karjera