Logopedas

Vyr. logopedė - Daiva Šlekienė, , Ia. 91 kab., el.paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Logopedo tikslas  – organizuoti korekcinį darbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų. Padėti vaikams įveikti kalbos, kalbėjimo, rašomosios kalbos sutrikimus ir kai kuriuos mokymosi sunkumus.

Logopedas teikia švietimo pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus:
1. ištiria ir įvertina mokinių kalbą, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, jų pobūdį;
2. padeda mokiniams įveikti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
3. numato korekcijos būdus ir priemones, siekiant užkirsti kelią galimoms mokymosi negalėms(rašymo ir skaitymo sutrikimams) atsirasti;
4. organizuoja individualias, pogrupines ir grupines pratybas;
5. bendradarbiauja ir konsultuoja mokytojus, pritaikant mokomąją medžiagą ir mokymo priemones vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų;
6. konsultuoja mokinių tėvus dėl kalbos sutrikimų šalinimo;
7. bendradarbiauja su kitais pagalbos mokiniui specialistais, palaiko ryšį su miesto Pedagogine psichologine tarnyba (PPT);
8. dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje;
9. sudaro mokinių, turinčių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, sąrašą, pildo kalbos įvertinimo korteles, dienyną, rengia veiklos programą ir ataskaitas.

Darbo laikas:

Pirmadienis 8 00 - 15 30

Antradienis 7 45 - 14 45

Trečiadienis 11 00 - 15 30

Ketvirtadienis 10 00 - 15 00

Mokyklos naujausių nuotraukų, renginių, svarbiausių įvykių galerija.
Elektrononis dienynas - tai sistema, leidžianti bendrauti visiems ugdymo proceso dalyviams.
Aktyvi ir Profesionali karjeros centro veikla - investicija į mokinio sėkmę.
Karjera